Verktøybua I Sandnes selger alt av tilbehør til varmluftpistoler fra Metabo. Vi leverer også alt annet tilbehør og reservedeler.

Varmluftpistol

SveisedyseFor bearbeiding av kunststoffsveisetråd (inntil 5 mm i diameter!)For å sette på sveisedysen trengs reduksjonsdyse 630005000Kun for varmluftpistoler med elektronikkEgnet for HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control
SlissedyseFor overlappingssveising av PVC-flater og -folierFor å sette på dysen trengs reduksjonsdyse 630005000Kun for varmluftpistoler med elektronikkEgnet for HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control
Reduksjonsdyse 9 mmFor påsetting av slissedyse 630006000 og sveisedyse 630007000 Også egnet til punktvis oppvarming, f.eks. av loddepunkter ved de-loddingKun for varmluftpistoler med elektronikkEgnet for HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control
Avstrålingsdyse 75 mmFor fjerning av maling på vindusrammer, for å smøre og fjerne smøring på skiEgnet for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
ReflektormunnstykkeFor oppvarming av kunststoffrør før forming; for påkrymping av krympeslanger (f.eks. kabelender)Egnet for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Bredstrålemunnstykke 50 mmFor tørking og fjerning av lakk og malingEgnet for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Bredstrålemunnstykke 75 mmFor fjerning av gammel maling på større flaterEgnet for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Spinner