Verktøybua I Sandnes selger alt av tørrgangbeskyttelser til vann og pumpeteknikk fra Metabo Vi leverer også alt av tilbehør og reservedeler.
kr 1.871,-
Automatisk styring: Pumpen kobles inn ved vannuttak og ut når maksimalt trykk er nådd. Tørrgangsbeskyttelse: automatiskutkobling når transportmediet...
Tørrløpbeskyttelse for vannverk/automater for boliger. hage-. dam-. og damtrykkpumper  Flottør med 10 meter kabel  Ved suging ut av...
kr 1.871,-
Spinner