Verktøybua I Sandnes selger alt av tilbehør til trykkluft rørledningssystem fra Metabo Vi leverer også alt ammet tilbehør og reservedeler.
kr 44,-
Rørklemme RK 22 diametere 22 mm materiale Kunststoff
Rett pluggforbindelse GSV 22 diametere 22 mm materiale Kunststoff
Rett pluggforbindelse GSV 15 diametere 15 mm materiale Kunststoff
kr 14,-
Sikringsring SR 22 diametere 22 mm materiale Kunststoff
Vinkelpluggforbindelse WSV 22 diametere 22 mm materiale Kunststoff
Vinkelpluggforbindelse WSV 15 diametere 15 mm materiale Kunststoff
kr 151,-
T-pluggforbindelse TSV 22 diametere 22 mm materiale Kunststoff
kr 103,-
T-pluggforbindelse TSV 15 diametere 15 mm materiale Kunststoff
kr 293,-
Veggskive WS 1/2"" (15 mm)
kr 58,-
Rørstusser for pluggkoblinger RS 22 G 1/2"" diametere 22 mm tilkoblingsgjenger 1/2" materiale Kunststoff
kr 58,-
Rørstusser for pluggkoblinger RS 15 G 1/2"" diametere 15 mm tilkoblingsgjenger 1/2" materiale Kunststoff
Innskruingstilkobling EA 22-3/4"" AGMed utvendig gjenging diametere 22 mm tilkoblingsgjenger 3/4" materiale Kunststoff
kr 44,-
kr 89,-
kr 63,-
kr 14,-
kr 118,-
kr 80,-
kr 151,-
kr 103,-
kr 293,-
kr 58,-
kr 58,-
kr 89,-
Spinner