Verktøybua I Sandnes selger alt av tilbehør til multiverktøyet fra Metabo. Vi leverer også alt annet tilbehør og reservedeler.

Multisliper

10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 80, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 80...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 120, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 120...
Høykvalitets slipepapir med halvåpen spredning og høy avsponingseffekt; Spesielt for bearbeiding av maling, lakk av alle slag og sparkelSortiment (2 av hver av P 40, P 80, P 120, P 180, P 240) Dimensjoner 100 x 150 mm utførelse Med hull (11 hull , 2 deler)
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, sortiment, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliper Dimensjoner 100 x 150 mm utførelse Med hull (11 hull , 2 deler) )
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 80, serie ""professional"", for maling, lakk, sparkel, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredning og høy effektSpesielt for bearbeiding av maling, lakk av alle slag og sparkelFor avgrading, rensing av finér- og massivt tre, kryssfinér og lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 60, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 60...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 60, serie ""professional"", for maling, lakk, sparkel, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredning og høy effektSpesielt for bearbeiding av maling, lakk av alle slag og sparkelFor avgrading, rensing av finér- og massivt tre, kryssfinér og lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 40, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 40...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 40, serie ""professional"", for maling, lakk, sparkel, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredning og høy effektSpesielt for bearbeiding av maling, lakk av alle slag og sparkelFor avgrading, rensing av finér- og massivt tre, kryssfinér og lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 240, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 240...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 240, serie ""professional"", for maling, lakk, sparkel, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredning og høy effektSpesielt for bearbeiding av maling, lakk av alle slag og sparkelFor avgrading, rensing av finér- og massivt tre, kryssfinér og lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100...
10 Selvheftende slipepapir 100x150 mm, P 180, serie ""classic"", for tre, todelt, perforert, multisliperHøykvalitets slipepapir med halvåpen spredningFor tre generelt, massivt tre, finér, plast, akrylglass, lakk, sparkel, fyllerFor avgrading, rensing av kryssfinér-, finér- og massivt tre, lakkflater, avgrading av møbelkanter i finér Dimensjoner 100 x 150 mm korning P 180...
Spinner