Verktøybua I Sandnes selger trykkluft filter - oljesmørere fra Metabo. Vi tilbyr også alt av tilbehør og reservedeler.
kr 506,-
Ledningssmører R 1/4"" IG tilkoblingsgjenger 1/4"
kr 574,-
Regulator R-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
kr 334,-
Regulator R-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Filterregulator FR-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Filterregulator FR-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
kr 708,-
Filter F-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
kr 519,-
Filter F-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
kr 1.518,-
Vedlikeholdsenhet FRL-200 1/2""Består av filterregulator FR og smører LVeggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks....
kr 1.368,-
Vedlikeholdsenhet FRL-180 1/4""Består av filterregulator FR og smører LVeggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks....
kr 820,-
Smører L-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
kr 630,-
Smører L-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
kr 506,-
kr 574,-
kr 334,-
kr 708,-
kr 519,-
kr 1.518,-
kr 1.368,-
kr 820,-
kr 630,-
Spinner