Verktøybua I Sandnes selger trykkluft filter - oljesmørere fra Metabo. Vi tilbyr også alt av tilbehør og reservedeler.

Filter - Oljesmører

Ledningssmører R 1/4"" IG tilkoblingsgjenger 1/4"
Regulator R-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Regulator R-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Filterregulator FR-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Filterregulator FR-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Filter F-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Filter F-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Vedlikeholdsenhet FRL-200 1/2""Består av filterregulator FR og smører LVeggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Vedlikeholdsenhet FRL-180 1/4""Består av filterregulator FR og smører LVeggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Smører L-200 1/2""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/2" maks. innløpstrykk 14 bar
Smører L-180 1/4""Veggfeste; koblingstavle og ledninger kan bygges inn tilkoblingsgjenger 1/4" maks. innløpstrykk 12 bar
Spinner