Verktøybua I Sandnes selger Metabo bor-SDS Plus
tilbehør. Vi leverer også alt annet tilbehør og reservedeler
Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og holdbar...
kr 555,-
Består av 1 spissmeisel. 1 flatmeisel og 1 bredmeisel
kr 919,-
Består av 2 spissmeisler (6.31421) . 2 flatmeisler (6.31420) og 1 bredmeisel (6.31425)
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""""""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
""""""" Redusert friksjon gir høy hastighet og forbedret slagoverføring med spesiell kutting av det meiselformede borehodet Stabil og...
kr 555,-
kr 919,-
kr 108,-
kr 346,-
kr 265,-
kr 136,-
kr 115,-
kr 106,-
kr 75,-
kr 64,-
kr 106,-
Spinner